Sökning: "physical surrounding"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden physical surrounding.

 1. 1. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 2. 2. Physical microhabitat requirements for Margaritifera margaritifera and the influence of hydro- and morphodynamics on mussel bed stability

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Tove Westberg; [2020]
  Nyckelord :Stream restoration; Freshwater pearl mussel; Microhabitat requirements; Sediment transport; Mussel translocation;

  Sammanfattning : Margaritifera margaritifera is an endangered freshwater pearl mussel with population declines throughout its Holarctic range. Boulder-bed channels with little input of fine sediment in previously channelized streams are abundant in Sweden. Hence, restoration efforts for M. LÄS MER

 3. 3. Volvo Abisko

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Antti Vahtola; [2020]
  Nyckelord :Symbiotic; mobility; architecture; sustainable tourism; vtol; interior design; exterior design;

  Sammanfattning : Volvo Abisko is proposing the possibility to experience the Arctic wilderness and the surrounding nature in a responsible way. The author has been hiking in the north, every time asking - what if everybody could experience this? Would it be possible to get into the wild with minimal impact on the environment? What if you wouldn’t need the expertise, the knowledge, or even the equipment to get into the pristine nature and to interact with the untouched Arctic? Volvo Abisko is representing the dream of offering this experience for a broader audience. LÄS MER

 4. 4. Ephemeral Reality – Future Dwellings in the Light of Spatial Manipulation and Simulation

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Niklas Dierks; [2020]
  Nyckelord :ephemeral; reality; future; dwelling; simulation; manipulation; apartment;

  Sammanfattning : Triggered by advanced technologies, physical structures are becoming increasingly efficient and vanish from the experienced space. Eventually, the main task of architects will shift to shaping and manipulating the atmosphere that is surrounding the dissolving physical reality of architecture. LÄS MER

 5. 5. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Vera Shaswar; [2020]
  Nyckelord :äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. LÄS MER