Sökning: "physical therapy modalities"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden physical therapy modalities.

 1. 1. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder efter en främre korsbandsrekonstruktion : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Kjellsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:En främre korsbandsskada är en av de allvarligare knäskadorna man kan råka ut för. För att återvända till en aktiv vardag så krävs det oftast att man behöver genomgå en korsbandsrekonstruktion. Studier har visat att 78%-92% av atleter som genomgår en ACLR återvänder till aktivitet. LÄS MER

 3. 3. “We could get them to become normal sooner than if they don’t receive Physical Therapy” : A qualitative interview study reflecting Thai physiotherapists thoughts and experiences regarding stroke rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Fagerberg; Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; stroke; Thailand; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. The rehabilitation should be equal everywhere but that is not the case. Most evidence comes from research in high income countries and those circumstances may not be applied everywhere in the world. LÄS MER

 4. 4. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos personer med ländryggssmärta : - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Linnea Gunnesson; Anna Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :Acute pain; Exercise; Fitness trackers; Low back pain; Pain measurement; Therapeutics; Physical Therapy Modalities.; Aktivitetsmätare; Akut smärta; Behandlingsmetoder; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Smärtanalys; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Det innebär stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Idag behandlas ryggsmärta med information om att vara aktiv och vid behov rådgivning om smärtstillande läkemedel. LÄS MER