Sökning: "physician induced demand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden physician induced demand.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Samtal om hälsa - En utvärdering av ersättningsmodellen för samtal om hälsas effekt på läkares beteende

  L2-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Annica Sprinchorn; [2010]
  Nyckelord :Ersättningssystem; Samtal om hälsa; Hälsoinriktad sjukvård; Preventiv sjukvård; Region Skåne; Physician induced demand; Alternativkostnader; Business and Economics;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol de största orsakerna till ohälsa. Livsstilsrelaterad ohälsa förorsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården och är en stor belastning för sjukvårdspersonal. LÄS MER