Sökning: "physics education"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden physics education.

 1. 1. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 3. 3. Hur digitala verktyg påverkar studenters motivation till att lära sig matematik

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Edit Flores; Ellinor Pulls; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gått fort framåt det senaste århundradet och nu använder vi datorer nästan hela tiden för att förenkla våra liv. Som ingenjörsstudenter lär vi oss matematik bland annat för att kunna fortsätta utvecklandet av datorerna men själva matematikundervisningen har knappt förändrats det senaste århundradet. LÄS MER

 4. 4. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Moa Frih; [2022]
  Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER

 5. 5. Challenges and Strategies in Physics Laboratory Work : For Teachers in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Emma Söderström; [2022]
  Nyckelord :physics; laboratory; labs; challenges; strategies; fysik; laborativt; labbar; utmaningar; strategier;

  Sammanfattning : Experimental laboratory work is expected to improve learning in physics education. Considering this, many studies focus on the impact of experimental laboratory activities on students’ learning and on what factors may affect the efficiency of laboratory work. LÄS MER