Sökning: "physiological arousal"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden physiological arousal.

 1. 1. Analys av positiv auditiv feedback och dess koppling till ökat risktagande hos nätpokerspelare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Svedhag; Jonathan Öderyd; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Online gambling; Sound; Poker; Behaviour; Risk; Poker; Nätpoker; Ljud; Spelbeteende; Risktagande;

  Sammanfattning : This study has experimentally determined the effects of reinforcing positive auditory feedback within online gambling. The effects were measured in respect to bet sizing and the pace of gameplay. Higher bet sizes and a faster pace of gameplay signify a higher gambling stake taken by gamblers. LÄS MER

 2. 2. Naturens rogivande effekt : En studie i hur naturen påverkarstressnivåerna i kroppen vid och efter avslutad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Malin Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Natur; fysisk aktivitet; sympatikusaktivitet; stressnivåer; alfa-amylas; puls; pH; saliv; beep-test; salivetter.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Det är sedan länge känt att naturen har en positiv inverkan på människorshälsa. Flertalet studier genom åren styrker naturens påverkan på människors psykiskahälsa i form av bland annat minskad emotionell upphetsning, medan bevisen för eneventuell förbättrad fysisk hälsa är vaga.Syfte. LÄS MER

 3. 3. EN FÖRÄNDRAD IDENTITET : Sexualitetens påverkan i samband med bröstcancer. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Frida Svanberg; Timothy Shen; [2014]
  Nyckelord :Breast Neoplasms; Sexuality; Breast cancer; Tumor and Experience; Brösttumörer; Sexualitet; Bröstcancer; Tumör och Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Dessa kvinnor utsätts för både kroppsliga och emotionella biverkningar och förändringar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hur kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever att deras sexualitet påverkas av sjukdom och behandling. LÄS MER

 4. 4. Empirical Evaluation of Machine Learning Algorithms based on EMG, ECG and GSR Data to Classify Emotional States

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Amare Ketsela Tesfaye and Amrit Pandey; [2013]
  Nyckelord :Psychophysiological Measures; Machine Learning Algorithms; Emotions; Classification;

  Sammanfattning : The peripheral psychophysiological signals (EMG, ECG and GSR) of 13 participants were recorded in the well planned Cognition and Robotics lab at BTH University and 9 participants data were taken for further processing. Thirty(30) pictures of IAPS were shown to each participant individually as stimuli, and each picture was displayed for five-second intervals. LÄS MER

 5. 5. KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS : PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Simonsson-Sarnecki; [2010]
  Nyckelord :stress; performance; peak performance; arousal; physiological arousal; APM; Advanced Progressive Matrices; cognitive ability; police; time pressure; running; self-defence; IQ; liquid intelligence; cognitive pre-activation; mental load; cognitive load; psyched-up; stress; prestation; optimal prestation; fysisk ansträngning; APM; Advanced Progressive Matrices; kognitiv problemlösning; tidspress; polis; löpning; självskydd; IQ; flytande intelligens; kognitivföraktivering; kognitivbelastning; mentalbelastning; taggning;

  Sammanfattning : Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. LÄS MER