Sökning: "physiotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet physiotherapy.

 1. 1. Hur upplever personer som haft stroke högintensiv träning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Josefine Frykberg; Nicole Stuffler; [2019]
  Nyckelord :Stroke; experience; high intensity training; physiotherapy; Vasa Concept; Stroke; upplevelse; högintensiv träning; fysioterapi; Vasa-konceptet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters beskrivning av möjligheterna att stödja beteendeförändring i digitala patientmöten : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Fant; Kristofer Kanth; [2019]
  Nyckelord :Behavioral medicine; e-health; experience; health action process approach; social cognitive theory; Beteendemedicinskt arbetssätt; e-hälsa; erfarenheter; health action process approach; socialkognitiv teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala patientmöten ökar med visionen om ökad e-hälsa, det kan användas för att nå fler patienter och verka kompletterande till traditionell fysioterapi. Det finns lite information om digitala patientmöten med fokus på att kunna stödja beteendeförändring. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gustav Nordström; Markus Lawergren; [2019]
  Nyckelord :Akut lateral ankeldistorsion; fysioterapi; smärta; funktion; upprepade fotledsdistorsioner;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering vid muskelbristningar i musculus Triceps Surae : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rinaldo; Irene Sigg; [2019]
  Nyckelord :Muscle strain; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Physiotherapy; Treatment; Rehabilitation; Randomized Controlled Studies RCT ; Muskelbristning; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Fysioterapi; behandling; Rehabilitering; Randomiserade kontrollerade studier RCT .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskelbristningar i vadmuskulaturen kan vara svårrehabiliterade varför fysioterapeuter, tillsammans med andra professioner, behöver kunskap om vilka rehabiliteringsmetoder som har starkast evidens. Samstämmighet saknas, därav intresset att kartlägga olika rehabiliteringsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Kontorsarbetares föreställningar om höj-och sänkbara skrivbord : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Hederström; Rasmus Svedin; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; occupational health; workstation; desk; office; behavioral medicine; fysioterapi; företagshälsovård; arbetsstation; skrivbord; kontor; beteendemedicin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER