Sökning: "pia maria"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden pia maria.

 1. 1. Optimering av försörjningskedja av frysboxar

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alexandra Maria-Pia Madeleine de Sá Gustafsson; Georgios Delifotis; [2019]
  Nyckelord :Optimization; networkflowproblem; dynamic programming; simplex; dynamic programming; supply chain; industry; Optimering; systemteknik; nätverksflödesproblem; simplex; dynamisk programmering; industri; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Fem procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består av kropp och ett lock där kylteknologin finns. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationens nötta hörn : Ett agentiskt realistiskt perspektiv på de yngsta barnens delaktighet i förskolans dokumentationspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Livia Mafredas Oskarsson; Maria-Pia Colton; [2018]
  Nyckelord :preschools youngest children; documentation; material objects; participation; agential realism; intra-action; förskolans yngsta barn; dokumentation; materiella objekt; delaktighet; agentisk realism; intra-aktion;

  Sammanfattning : This study is about 1-3-year-old children and their meeting with the documentation made available to them by preschool teachers. Eight preschool teachers in seven different preschools were interviewed. LÄS MER

 3. 3. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars skattning av samspel och engagemang i sitt 3-åriga barn - betydelse av hälsa och social bakgrund

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Karlehov; Pia-Maria Öqvist; [2017]
  Nyckelord :Barnhälsovård; Samspel; Engagemang; Föräldraskap; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling. Uppsala universitet har genomfört en studie som kartlägger förskolebarns hälsa och beteende. Tidigare forskning har visat att anknytning och engagemang hos föräldrar har samband med barns hälsa och beteende. LÄS MER

 5. 5. Revisionspliktens avskaffande : En studie om revisionsbyråernas strategi- och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Patrik Bojent; Maria Åhlander; [2017]
  Nyckelord :strategi; revisionsplikten;

  Sammanfattning : Examensarbete, Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, kurskod 2FE90E/2FE92E, VT 14 Författare: Patrik Bojent, Maria Åhlander Handledare: Pia Nylinder Titel: Revisionspliktens avskaffande. En studie om revisionsbyråernas strategi och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen. LÄS MER