Sökning: "pianogruppundervisning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet pianogruppundervisning.

 1. 1. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 2. 2. ”Det blir inte relevant om man inte får ett sammanhang” : En intervjustudie av pianopedagogers syn på samspel och gruppundervisning i piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Helena Norberg; [2013]
  Nyckelord :Piano teaching; group teaching; interaction; group dynamic; materials; tools; inspiration; socio-cultural perspective; Pianoundervisning; gruppundervisning; samspel; gruppdynamik; material; redskap; inspiration; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad verksamma pianopedagoger har för erfarenheter av gruppundervisning och samspelsmöjligheter för nybörjarpianoelever. I bakgrundskapitlet ges en överblick vad som finns skrivit om samspel, pianogruppundervisning, traditioner inom pianoundervisning och material för grupper. LÄS MER