Sökning: "pictorial support"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden pictorial support.

 1. 1. Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Koskinen; Jessica Arvidsson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; bildstöd; barnhälsovård; FN:s konvention om barnets rättigheter; delaktighet; Augmentative and Alternative Communication AAC ; pictorial support; child healthcare; Convention on the Rights of the Child; participation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate five-year-old children and their guardians' views and thoughts on the use of pictorial support within child healthcare in the Västra Götaland region, as well as their experiences and thoughts about the pictorial support that is attached to the invitation to the health review at the age of five. Semi-structured interviews were conducted with 22 children and questionnaire data were collected from 26 guardians. LÄS MER

 2. 2. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 3. 3. Barn och föräldrars uppfattning om bildstöd inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Lindbladh; Caroline Schönberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :bildstöd; barnsjukvård; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; autism; tematisk analys; pictorial support; pediatric care; Augmentative and Alternative Communication AAC ; autism; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate children’s and parents’ perceptions of pictorial support in connection to hospital visits. Semi-structured interviews were conducted with four children, aged 6–11 years, and six parents from a total of four families. Two of the children had autism. Data was transcribed and analyzed thematically. LÄS MER

 4. 4. Environmentalist Metaphors in Tales from Outer Suburbia : Supporting students' visual literacy skills by analysing Shaun Tan's pictures

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patricia Svensson; [2021]
  Nyckelord :pictorial metaphors; environmentalism; Shaun Tan; visual literacy; English language learning;

  Sammanfattning : As the impact of pictures in everyday life and literature is increasing, so is the importance of visual literacy skills. This essay combines theories of visual literacy, pictorial metaphor, image analysis and environmentalism to analyse visual literacy in relation to how Shaun Tan’s pictures create metaphorical ideas related to the environment in Tales from Outer Suburbia. LÄS MER

 5. 5. Digitala matematikappar som stöd i undervisningen för elever i matematiksvårigheter: En innehållsanalys utifrån fyra undervisningsaspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nanny Ögren; Jennifer Englund Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Students with learning difficulties in mathematics; mathematical applications; teacher competence; mathematics; individualization; Elever i matematiksvårigheter; digitala matematikappar; lärarkompetens; matematik; individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla ett analytiskt ramverk som fungerar för analysering av 11 appar och kategorisera dem utifrån deras användbarhet i undervisningen av elever i matematiksvårigheter. Vilka undervisningsaspekter som valdes ut grundades på en anpassning för elever i svårigheter i matematik. LÄS MER