Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Visst är naturen viktig? : En ekokritisk analys av svensk bilderboksutgivning inklusive översatta titlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Lignell; [2020]
  Nyckelord :ekokritik natur bilderböcker förskola visuell textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är en ekokritisk visuell textanalys av sex stycken bilderböcker utgivna i Sverige, inklusive översatta titlar, riktade till förskolebarn. Bilderböckerna behandlar alla ämnet natur och samtliga utspelar sig i skogen. LÄS MER

 2. 2. Ges plats för genusmedvetenhet i religionskunskapen? : En kvalitativ granskning av läromedel och intervjuer gällande undervisning för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanni Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Gender; Gender studies; Teaching materials analysis; Didactics; Teacher interview; Religious education; Genus; Genusstudier; Läromedelsanalys; Didaktik; Lärarintervju; Religionskunskap;

  Sammanfattning : This essay examines gender awareness in teaching materials for the Swedish upper secondary school’s religious education. The focus is on investigating a source material consisting of three different textbooks in religious education, and three teacher interviews. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER

 4. 4. ”A Mother Schooled in Misery” – Mary Wollstonecraft and the Motherhood

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :Mary Wollstonecraft; Motherhood; Maternity; Enlightenment; Gilbert Imlay; Family; History of ideas;

  Sammanfattning : This essay deals with the enlightenment philosopher Mary Wollstonecrafts viewson motherhood. By reading some of Wollstonecrafts works and a collection of herprivate letters adressed to her lover Gilbert Imlay an interesting picture of herviews regarding maternity emerges. LÄS MER

 5. 5. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER