Sökning: "picture books"

Visar resultat 21 - 25 av 291 uppsatser innehållade orden picture books.

 1. 21. ADHD och autism i skola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; Philip Gustafson Roos; [2019]
  Nyckelord :ADHD; autism; funktionsvariation; pedagogiska strategier; ekologiska modell; TEACCH; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how students with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and autism experience the school and what facilities, methods and strategies that exist to help these students. The study will contain facts about ADHD and autism, as well as information about the shortcomings and difficulties that exist in the school. LÄS MER

 2. 22. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 3. 23. Barnbok som samtalsunderlag kringkränkande behandling i förskolan : Att skapa bilder som gestaltar allvaret utan att avskräckamålgruppen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Berg; [2019]
  Nyckelord :Informationsdesign; Kränkande behandling i förskolan; Barnbok; Karaktärsdesign; Samtalsunderlag; Samtalsbilder; Bildkommunikation;

  Sammanfattning : Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 24. Den moderna fabeln. : En bilderboksanalys utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Genberg; [2019]
  Nyckelord :picture book; fable; gender; gender role; stereotype.; bilderbok; fabel; genus; könsroll; stereotyp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover and analyse the gender stereotypes presented in a selection of books where the characters are gender neutral animals or figures, based on the fact that as a reader you cannot distinguish by the cover or the icon text if the characters are of the male or female sex. The books have been analysed with a qualitative image and text analysis from a gender perspective. LÄS MER

 5. 25. The Portrayal of Dyslexia and Children in Children’s Picture Books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Karalee Shotola; [2019]
  Nyckelord :children’s literature; children’s picture books; dyslexia; learning disability; specific learning disorder;

  Sammanfattning : Research on the portrayal of child characters with dyslexia in picture books is limited, therefore in this thesis, I analyzed six children’s picture books published in English speaking countries including the United States, Canada, and Australia for their portrayal of dyslexia, the plot, the characterization of the child, and the child’s relationship with others. I read through the books multiple times and conducted a content analysis to identify patterns in the portrayal of images of dyslexia and the child characters over the period of 1995-2018. LÄS MER