Sökning: "picture rhetoric"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden picture rhetoric.

 1. 1. "Same, same but different" - En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Henriksdotter; Lovisa Vitus; [2018-09-07]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Fredrik Reinfeldt; Partiledare; Moderaterna Kroppens semiotik; Genus; Stereotyper; Framing; Visuell och Verbal retorik; Bildavstånd; Medial framställning; Dagstidning; Kvällstidning;

  Sammanfattning : In 2015, something extraordinary happens that has never happened before. The Swedish political party Moderaterna elect a female party leader for the first time in their political history. Anna Kinberg Batra becomes the new party leader who has to take over after the previous party leader Fredrik Reinfeldt. LÄS MER

 2. 2. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 3. 3. A New Force Awakens? The Formation of the European Spallation Source as an Organisational Greenfield Project and the Influences of Identity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Maier; Jasmin Ruhl; [2018]
  Nyckelord :Corporate Identity; Organisational Identity; Social Identity; Legitimacy; Isomorphism; Knowledge-Intensive Firms; Big Research Facilities; Organisational Transition; Business and Economics;

  Sammanfattning : This qualitative study examines the interrelation of corporate, organisational and social identity within the European Spallation Source, a big research facility under construction. The greenfield project is characterised by ongoing change, in which we explored the influences of identity layers on the diverse and rapidly growing workforce. LÄS MER

 4. 4. "When a face has been threatened, face-work must be done"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sophie Westerlund; Emma Cedell; [2018]
  Nyckelord :image; image repair theory; influencers; crisis communication; rhetorical analysis; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : The emergence of social media opens up more places for interaction. The interaction enables individuals to produce how they want to be perceived by an audience, which can be referred to as image. Image is essential since people will act to fit this picture. LÄS MER

 5. 5. Visuelle metaforer i Mammas Hår - brugen af visuel metafor i kommunikation af komplekse emner til børn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Signe Gabriel; [2018]
  Nyckelord :metafor; illustration; billedbøger; depression; semiotik; visuel kommunikation; børns udvikling; kognition; visuel retorik; visuel metafor; metaphor; picture books; semiotics; visual communication; child development; cognition; visual rhetoric; visual metaphor;

  Sammanfattning : Opgaven tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan illustrator Svein Nyhus i billedbogen Mammas Hår, skrevet af Gro Dahle i 2007, benytter sig af visuelle metaforer til at kommunikere bogens depressionstema til børn. Formålet er at finde ud af, på hvilken måde visuelle metaforer kan bruges som kommunikationsværktøj af visuelle kommunikatører generelt. LÄS MER