Sökning: "pierre bourdieu kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden pierre bourdieu kapital.

 1. 1. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet Keith Haring : Konstens kommersialisering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Carl Sahlström; [2022]
  Nyckelord :Keith Haring; Kommers; Kulturellt kapital; Branding; Konst; Mode; Reklam.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx Handledare: Sara Callahan Titel och undertitel: Fenomenet Keith Haring- Konstens kommersialisering Författare: Adam Sahlström Kontaktuppgifter: [email protected] Uppsatsnivå (kandidat-, magister- eller masteruppsats): Kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Uppsatsen behandlar ämnet kring konstnären Keith Haring och hur hans konst kommersialiserats i diverse olika kanaler såsom reklam och mode. LÄS MER

 4. 4. En fransk sociolog på Flashback : En kvantitativ studie om klassuttryck på forumet Flashback.se

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Widmark; [2022]
  Nyckelord :Klass; Bourdieu; socialt kapital; kulturellt kapital; Flashback; kommunikation; språk;

  Sammanfattning : Trots att många ser klassbegreppet som en relik från en svunnen tid så är det ändå lika relevant idag som då, och ett av sätten som klass kan ta sig mest i uttryck är kommunikation människor emellan. All kommunikation är inte likvärdig, och det kan finnas stora skillnader i kommunikation online jämfört med i verkliga värden men även också inom dessa digitala sfärer. LÄS MER

 5. 5. Att börja och fortsätta spela ishockey: en hermeneutisk studie inspirerad av Bourdieu

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johannes Harvisalo; [2022]
  Nyckelord :Sports participation; Bourdieu ice hockey; Pierre Bourdie ishockey;

  Sammanfattning : Studien handlade om att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar en människas val till att börja och fortsätta spela ishockey. Författaren blev inspirerad av Bourdieu och hans kapitala teorier och fältet. LÄS MER