Sökning: "pierre mikulic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pierre mikulic.

  1. 1. Den frivilliga revisionen? En studie av den slopade revisionspliktens betydelse för de medelstora aktiebolagen

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lillvall; Petter Lindén; Pierre Mikulic; [2008-08-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund:Revisionsplikten som idag innefattar alla aktiebolag i Sverige infördes 1983. För attframförallt underlätta för småföretagandet så har regeringen arbetat fram ett avskaffande avrevisionsplikten. LÄS MER