Sökning: "pig"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet pig.

 1. 1. Guinea pig dystocia in the Nordic countries : a survey study comprising Finland, Sweden, Norway and Denmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maria Fura; [2022]
  Nyckelord :guinea pig; cavy; dystocia; caesarean section; birthing problems; reproduction;

  Sammanfattning : This study focuses on veterinarians’ and breeders’ experiences of guinea pig dystocia in the Nordic countries. The countries included in the survey are Finland, Norway, and Denmark. The data for Swedish veterinarians and breeders was acquired from a previous study by Sandra Stolzenberg. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 3. 3. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Magdalena Sandström; [2022]
  Nyckelord :artrit; ledinflammation; diande grisar; smågrisar; antibiotikaresistens; bakteriella agens;

  Sammanfattning : Infektiös artrit är en vanlig orsak till antibiotikabehandling av diande grisar, både i Sverige och i andra länder. Tidigt insatt behandling är viktig för att lederna inte ska få bestående skador. För att behandlingen ska ge önskad effekt får inte bakterien som orsakar infektionen vara resistent mot den aktuella substansen. LÄS MER

 4. 4. Positive welfare indicators of the domestic pig (Sus scrofa domesticus), a review : Which of the indicators are being used for the on-farm evaluation of pig’s positive welfare?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Papageorgiou; [2022]
  Nyckelord :Pig; Sus scrofa domesticus; positive welfare; positive welfare indicator; positive welfare assessment; play; social affiliative behaviors; vocalizations; Welfare Quality protocol for pigs;

  Sammanfattning : Since the 1960s the focus of animal welfare has been mainly on the negative aspects of welfare and on minimizing and alleviating these negatives. Lately, the focus has been not only on the negative features of welfare that should be kept above a minimum standard, but also on the positive ones that should be enforced. LÄS MER

 5. 5. Friend or foam? Improved methods for stunning of pigs with foam : effects of repetition and scent on pig reaction to foam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Miranda Blad; [2022]
  Nyckelord :pig; behaviour; stunning; foam; smell; scent; fear assessment; animal welfare;

  Sammanfattning : There are several methods available for stunning of pigs before slaughter, but the most frequently used at larger abattoirs are electricity and CO2. There are advantages and disadvantages with both methods. As there is no method that does not have major animal welfare drawbacks. LÄS MER