Sökning: "pilot förr"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pilot förr.

 1. 1. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Ahnesjö; [2019]
  Nyckelord :Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av bärskena för pendlade armaturer

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jens Linde; Ludwig Gille; [2019]
  Nyckelord :Support rail; pendant luminaires; product development; T-clips; rail; sliding block; Bärskena; pendlade armaturer; produktutveckling; T-clips; skena; glidblock;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. LÄS MER

 3. 3. Bräkanden från förr : att skilja får från getter utifrån kv. Apoteket 4-5 i Visby

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Hannes Theorell; [2012]
  Nyckelord :Sheep; Goat; Species differentiation; Osteology; Zeder; Pilaar; Lapham; Butchery; Animal husbandry; Får; Get; Artidentifiering; Osteologi; Zeder; Pilaar; Lapham; Slakt; Djurhållning; Gotland;

  Sammanfattning : To differentiate between bones from sheep (Ovis aries) and bones from of goats (Capra hircus) is a long lasting challenge for zoologists, archaeozoologists and osteologists. Especially considering archaeological remains which are often found fractured and poorly preserved due to taphonomic processes. LÄS MER