Sökning: "pilot förr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pilot förr.

  1. 1. Bräkanden från förr : att skilja får från getter utifrån kv. Apoteket 4-5 i Visby

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

    Författare :Hannes Theorell; [2012]
    Nyckelord :Sheep; Goat; Species differentiation; Osteology; Zeder; Pilaar; Lapham; Butchery; Animal husbandry; Får; Get; Artidentifiering; Osteologi; Zeder; Pilaar; Lapham; Slakt; Djurhållning; Gotland;

    Sammanfattning : To differentiate between bones from sheep (Ovis aries) and bones from of goats (Capra hircus) is a long lasting challenge for zoologists, archaeozoologists and osteologists. Especially considering archaeological remains which are often found fractured and poorly preserved due to taphonomic processes. LÄS MER