Sökning: "pilotstudie metod"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden pilotstudie metod.

 1. 1. Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Hansson; [2020]
  Nyckelord :EMG; lutning; löparskor; muskelaktivitet; utförslöpning;

  Sammanfattning : Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. LÄS MER

 2. 2. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2020]
  Nyckelord :katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. LÄS MER

 3. 3. Immunhistokemisk undersökning av slemhinnepemfigoid och orala lichenoida reaktioner med epitelsläpp - En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dennis Odobasic; Marcel Mysliwiec; [2020]
  Nyckelord :C3d; immunohistochemistry; laminin-5; mucous membrane pemphigoid; oral lichenoid reactions; immunhistokemi; IHC; orala lichenoida reaktioner; OLR; slemhinnepemfigoid; MMP;

  Sammanfattning : Syfte: Är att ta reda på om man med hjälp av immunhistokemi (IHC) med infärgning av antikroppar mot laminin-5 och C3d kan särskilja mellan slemhinnepemfigoid (MMP) och orala lichenoida reaktioner (OLR) med epitelsläpp. Vidare undersöks graden inflammation för MMP och OLR för att fastställa om det går att se ett samband mellan grad av inflammation och antikroppsinfärgning. LÄS MER

 4. 4. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 5. 5. Förändras neuromuskulärkontroll vid funktionella aktiviteter hos personer med icke-specifik ländryggssmärta? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Jesper Andersson; Simon van der Maaten; Gabriel Reimer; [2020]
  Nyckelord :Bålmuskulatur; EMG; funktionella test; Icke-specifik ländryggssmärta; neuromuskulär kontroll;

  Sammanfattning : Introduktion: Ländryggssmärta är en av de diagnoser folk söker mest vård för i västvärlden och cirka 80% av alla vuxna kommer någon gång i livet drabbas av det. Primära orsaken är icke-specifik, det vill säga, att man inte vet vad som ligger bakom. LÄS MER