Sökning: "piratbekämpning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet piratbekämpning.

 1. 1. Piratbekämpning : en pågående kamp mot ett uråldrigt hot i modern tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ebba Serner; [2021]
  Nyckelord :piracy; counterpiracy; piratbekämpning; Adenviken; Malackasundet;

  Sammanfattning : Piracy has been a constant threat to global merchant shipping for centuries. Still, the debate concerning the level of efficiency regarding counter piracy theories hold, is ongoing. This indicates a lack of reliable measures on how to counter the phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Björk; [2020]
  Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

  Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER

 3. 3. Sjöröveri och upprorsbekämpning : En långsiktig lösning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Linus Malm; [2019]
  Nyckelord :Somalia; COIN; piratbekämpning; sjöröveri; Adenviken;

  Sammanfattning : Has the recent large-scale piracy off the coast of Somalia finally come to an end? The world has responded to the piracy threat in the region with several maritime large-scale anti-piracy operations designed to protect shipping vessels and to deter and arrest pirates. Even though these actions may have contributed to the decline in piracy, there is doubt whether this is a long-term solution, as it fails to address the underlying causes of piracy that is often found ashore. LÄS MER

 4. 4. Piratbekämpning vid Afrikas horn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jacob Schieber; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ta reda på hur handelssjöfarten drabbats ekonomiskt och humanitärt av piratverksamheten utanför Afrikas Horn, vilka insatser och åtgärder som vidtagits i bekämpandet av piraterna och hur utfallet av dessa åtgärder varit samt även ge en inblick i bakgrunden till varför piratverksamheten uppstått just i detta område.   Genom litteraturstudier och genom att jämföra och sammanställa data från olika rapporter från tidsintervallet 2010-2016 visas utvecklingen för de ekonomiska och humanitära konsekvenserna av piratattackerna. LÄS MER

 5. 5. Militär nytta i Adenviken : En undersökning av de system som används för piratbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Military utility; Light utility helicopter; Medium utility helicopter; Combat boat; Reconnaissance aircraft; Drone; Gulf of Aden; Counterpiracy; Militär nytta; Lätt helikopter; Medeltung helikopter; Stridsbåt; Spaningsflygplan; Drönare; Adenviken; Piratbekämpning;

  Sammanfattning : This thesis studies the counterpiracy in the Gulf of Aden. Pirates has made the international community deploy military forces to police the Gulf of Aden. However most of the systems usedare not designed for counterpiracy. Many are remnants from the cold war. LÄS MER