Sökning: "pirater"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet pirater.

 1. 1. En filmseries förbannelse : En analys om franchiseutveckling i Pirates of the Caribbean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Julia Strandell; [2020]
  Nyckelord :Pirates of the Caribbean; ideologi; klasskillnad; genus; frihet; pirater; franchise; filmserie; uppföljare; Disney;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förändringar som sker inom filmserien Pirates of the Caribbean med fokus på hur de tre inriktningarna: Klass, genus och frihet utvecklar sig genom filmerna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tre ideologiska samhällsstrukturerna utvecklas genom filmserien för att förhoppningsvis kunna dra en slutsats gällande kopplingen mellan strukturernas utveckling och filmseriens fallande betyg på Rotten Tomatoes. LÄS MER

 2. 2. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Björk; [2020]
  Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

  Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER

 3. 3. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Oxonius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. LÄS MER

 4. 4. Pirater i Spel - En undersökning av hur pirater framställs i spelen Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samara El-Maadidi; [2019]
  Nyckelord :Pirater; Spel; Historiebruk; Komparativ; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks två spel med pirater som huvudkaraktärer, Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island, för att titta på representationen av pirater i spel och jämföra med hur pirater var i verkligheten eftersom pirater är ett allmänt omtyckt ämne i populärkulturen och något som är vanligt att skildra på olika sätt. Därför är det intressant att se historiebruket inom sjöröveri i spel. LÄS MER

 5. 5. Lagföring av Pirater : En analys av möjliga metoder särskilt vid Afrikas Horn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Holmgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER