Sökning: "piratkopiering lösning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden piratkopiering lösning.

 1. 1. A Buyer-Seller Protocol with Watermarking for Cloud Streaming : Towards an Ecosystem for Media Streaming

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Björklund; [2017]
  Nyckelord :buyer-seller protocol; watermarking; blockchain;

  Sammanfattning : This work shares purpose with new directions in the philosophy of intellectual property, where self-expression and participation in the creation of culture are seen as key ingredients of human wellbeingand autonomy. A technical solution is explored that enables major labels and independent creatorsto publish music with equal reach to audiences, without the need for trusted third parties. LÄS MER

 2. 2. Ett gratis mediacommunity som betalar upphovsmännen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Martin Arvidsson; Mattias Andersson; Peter Alm; Alexander Hansson; [2008]
  Nyckelord :fildelning; webbtjänst; community; internet; live; upphovsrätt; piratkopiering; strömma; scen; ny affärsmodell;

  Sammanfattning : Problemet med illegal fildelning och nerladdning idag är att upphovsmännen bakom varje drabbat verk inte får betalt. Denna rapport syftar till att ge en inblick över processen av vårt kandidatarbete, en webbtjänst och en lösning på problemet. För att skapa webbtjänsten genomfördes först en grundlig research. LÄS MER

 3. 3. The Swedish Implementation of the InfoSoc Directive : Emphasis on the Exception for Private Use

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Kristin Friberg; [2006]
  Nyckelord :Information Society; InfoSoc Directive; Private Use; Informationssamhälle; upphovsrättsdirektivet; privat bruk;

  Sammanfattning : Upphovsrätten har alltid varit föremål för två motstående intressen, dels upphovsrättsinnehavarens intresse, dels det allmännas intresse. Det är upp till lagstiftaren att bibehålla denna balans och samtidigt förse båda parter med tillfredställande lösningar. LÄS MER

 4. 4. Piratkopiering - en oändlig historia?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Adam Akermark; Martin Svensson; [2006]
  Nyckelord :copyright; illegal copying; music companies; mp3; CD; copy-protection; peer-to-peer-networks; Mp3; CD; Kopieringsskydd; Fildelningstjänster; Upphovsrätt; Musikintressenter;

  Sammanfattning : Abstrakt (svenska) Bakgrund: Piratkopieringen bara ökar och ökar. Program-, spel- och musikbranschen har idag stora problem. En i stort sett okunnig användare kan fixa en nyutgiven skiva innan den nått butikerna på grund av piratkopieringen. LÄS MER

 5. 5. Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Sandra Nilsson; Malin Blom; [2005]
  Nyckelord :musikpiratkopiering; upphovsrätt; fildelning;

  Sammanfattning : Problem: Majoriteten av producenterna till musikverk och flertalet av de aktörerna som aktivt är med i debatten om piratkopiering anser att piratkopiering av musik är skadlig samt ett problem för musikindustrin. Kommer deras olika metoder att vara en lösning på problemet eller kommer man åtminstone kunna begränsa denna olagliga aktion? För att mestadels alla ska vara nöjda, finns det möjligtvis en lösning som kan gynna både de som är för piratkopiering och de som är emot piratkopiering? Syfte: Syftet med denna rapport är att belysa problemet med piratkopiering av upphovsrättsskyddat material på Internet. LÄS MER