Sökning: "pisciculture"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet pisciculture.

 1. 1. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :David Ericsson; [2016]
  Nyckelord :fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Sammanfattning : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Inplantering av fisk och dess påverkan på biologisk mångfald i Hökensåsområdet : En jämförelse av invertebratfauna mellan sjöar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Hanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Inplantering fisk invertebratfauna bottenfauna M42 biologisk mångfald påverkan;

  Sammanfattning : Fiskodling har visat sig påverka den biologiska mångfalden negativt, bl. a genom ökad näringsbelastning och ändrad genetisk uppsättning genom att man avlat den odlade fisken på andra egenskaper än vad som är fördelaktigt i det vilda. LÄS MER