Sökning: "piston"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet piston.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av hur nitrokarburering påverkar kolvar från Epiroc

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Hobro; [2020]
  Nyckelord :Metallurgy; Heat treatment; Nitrocarburization; Down The Hole Drilling; DTH; Metallurgi; Värmebehandling; Nitrokarburering; Sänkborr; DTH; Formförändring;

  Sammanfattning : The degree project has been done at the quality department at Epiroc in Fagersta aspart of the continuous quality control work that takes place there. In the project, it hasbeen investigated how a piston in a down-the-hole hammer is affected by the heattreatment process called nitrocarburization which is performed to give the material anincrease in surface hardness. LÄS MER

 3. 3. Study of Improved Sampling and Preparation of East-Swedish Glacial Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :CLARA GARCIA DE HERREROS; [2020]
  Nyckelord :clay; disturbance; sample quality; block sampling; preconsolidation pressure; shear strength.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to determine if the mini block sampling technique couldoffer a complement to the Swedish standard StII piston sampler for achieving higherquality samples. The principle is that having a greater diameter the sample is meticulouslytrimmed to the usual geometry, so that the periphery of the sample is not disturbedby the sampling procedure and the same testing equipment can be employed. LÄS MER

 4. 4. Calibration of wear and friction models for a Heavy-Duty Piston Ring pack

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lucas Wernelind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undersökning av konsolideringens inverkan på skjuvvågshastighet med SCPT i svensk finkornig jord : Med jämförelse mot empiriskt samband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Markus Lindström; Oldgren Martin; [2020]
  Nyckelord :Geoteknik; SCPT; vibrationer; konsolidering; svensk finkornig jord; skjuvvågshastighet;

  Sammanfattning : Att kunna utvärdera dynamiska parametrar i finkornig jord har blivit allt mer aktuellt i Sverige, inte minst på grund av de nya höghastighetsbanorna som ska byggas inom snar framtid. Tågens höga hastigheter kommer skapa dynamiska vågor som breder ut sig i den underliggande jorden. LÄS MER