Sökning: "pjäs analys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden pjäs analys.

 1. 1. Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Drama translation; Newmark; Communicative translation; Québécois French; Colloquial speech; Dramaöversättning; Newmark; Kommunikativ översättning; Québecfranska; Talspråk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. LÄS MER

 2. 2. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER

 3. 3. Det litterära språket i två ryska 1700-talspjäser : En analys av franska och kyrkslaviska element i Fonvizins Brigadir och Nedorosl'

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Maria Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Русский язык; русская литература; эпоха Просвещение; французский язык; церковнославянский язык; Фонвизин; Ryska språket; rysk litteratur; upplysningstiden; franska; kyrkslaviska; Fonvizin;

  Sammanfattning : I det ryska litterära språket under upplysningstiden blandades kyrkslaviska och ryska, samtidigt som det bland annat influerades av franskan. En av denna tids mest välkända ryska dramaturger var Denis Ivanovič Fonvizin, men trots hans utmärkelse har det endast forskats sparsamt om honom och hans verk. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara kön

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :jessica Droppe; Maria Jansson; [2010]
  Nyckelord :Genus; könsroll; manligt; kvinnligt; teater; pedagogiskt drama;

  Sammanfattning : Vi har i denna studie valt att besöka en ungdomsteatergrupp, på en kulturskola, i deras arbete med uppsättning av Shakespeares pjäs En midsommarnatts dröm. Genom observationer och intervjuer har vi undersökt hur de, ungdomarna i gruppen och deras pedagog, förhåller sig till genus samt om och hur könsroller uppstår i gestaltandet på scen. LÄS MER

 5. 5. Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили : Om humor och science fiction i Majakovskijs Vägglusen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Tom Malmnäs; [2009]
  Nyckelord :Humor; science fiction; dramatik; utopier; kommunism; språkområde: ryska;

  Sammanfattning :   Uppsatsen är en litteraturvetenskaplig analys av Vladimir Majakovskijs Vägglusen (Клоп). Vägglusenär en humoristik pjäs som utspelar sig dels under den unga Sovjetunionens NEP-period och dels i ett framtida socialistiskt samhälle. LÄS MER