Sökning: "plötsligt dödsfall akutsjukvård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden plötsligt dödsfall akutsjukvård.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att möta närstående efter plötsligt dödsfall inom akutsjukvård. : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Grauers Åberg; [2016]
  Nyckelord :Sudden death; Relatives; Emergency care; Nurse and experiences; Plötslig död; Närstående; Akutsjukvård; Sjukskötersk och Upplevelse;

  Sammanfattning : ABSTRACT Every year approximately 90,500 people die in Sweden, about 19 000 of these die suddenly. A large portion dies in the hospital and many times the death comes unexpected. It is the health professionals task to find and support the relatives. LÄS MER

 2. 2. Plötsligt dödsfall av barn på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Beijbom; Linn Kjell; [2015]
  Nyckelord :Plötslig död; Barn; Erfarenhet; Copingstrategier; Stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundPå en akutmottagning kan ett ansträngande arbetsklimat råda vilket kan medföra känslomässiga, kulturella och rättsliga utmaningar. Att förlora en patient plötsligt innebär en förlust vilken kan framhäva sorg hos sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Det smärtsamma avskedet - Närståendes behov samt erfarenheter i samband med plötslig död inom akutsjukvård.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Andersson; Markus Saarijärvi; [2011-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör ca 95 000 personer i Sverige. Hälften av dödsfallen sker inom sjukhusvården och en femtedel, ca 19 000 inträffar plötsligt eller oväntat. Det plötsliga döendet definieras inte som en del av den palliativa vården, dock betonas att personal ska ha ett palliativt förhållningssätt till närståendes behov. LÄS MER

 4. 4. Defibrillatorer och Syrgas i Polisbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Thorbjörn Dahlberg; Martin Persson; [2003]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Detta arbete är inriktat på hur man inom polisen skulle kunna förebygga och lösa vissa akutsjukvårdssituationer på ett bättre sätt med hjälp av syrgas och defibrillator. Det har redan beaktats av både räddningstjänst och polis i olika län. LÄS MER