Sökning: "pla plast"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden pla plast.

 1. 1. Analysing and concluding the cost/performance matrix for biopolymer blends with different renewable contents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linda Ehrenberg; Filip Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biopolymers; polymer blends; PHA; PBS; PLA; PP; compounding; blends; cost; price estimations; renewable content; feedstock; polymer technology; polymerteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to increasing awareness and consumer demands it has become important for companies to develop an economical and environmentally sustainable alternative to traditional petroleum-based plastics. The transition from fossil material to bio based is important for the future of people and planet, still, how the transformation should be implemented is yet unknown. LÄS MER

 2. 2. Airwasher : Luftrening med hjälp av växter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Oscar Bendrik; [2018]
  Nyckelord :Luftrening; luftfuktare; luftrenare;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt och Miljödesign. LÄS MER

 3. 3. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lovisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biobaserad plast; livsmedelsförpackning; barriäregenskaper; funktionella barriärer; polysackarider;

  Sammanfattning : Plast är ett begrepp som innefattar flertalet material och de används inom många områden. Konventionell plast baseras på fossila resurser vilket är en icke-förnyelsebar källa och problematik som lyfts fram med konventionell plast är kolavtrycket och det avfall som plastindustrin bidrar till. LÄS MER

 4. 4. NatureDent brush : Ett examensarbete inom produktutveckling med förnybara material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Nord; Andrea Körberg Calmerfalk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Swt Development har uppgiften varit att utveckla en prototyp av en tandborste tillverkad i en förnybar biokomposit bestående av polylaktid (PLA) och cellulosafiber. Utgångspunkten var att utveckla en plastprodukt som används inom bland annat vården. LÄS MER

 5. 5. OSICS Blot Washer : Automation of the Western Blot Washing Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lukas Hennicks; Gustav Osswald; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s life science laboratories it is common to analyzeproteins using a method called the Western Blot process.With the process an image can be obtained and analyzedto determine the presence of specific proteins. As of todaythe process is commonly done by hand. This means thatevery 5-15 minutes a scientist manually changes a liquid. LÄS MER