Sökning: "place belonging"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden place belonging.

 1. 1. Outcomes of personal branding in a virtual third place : A qualitative study on streamer-viewer relationships on Twitch.tv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Widell; Guzmán Marco; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personal branding has been central to the marketing field of study for the past few decades, as its flexibility has found a place in professional, academic, and social contexts. The relationship between loyalty and customer satisfaction has been explored throughoutexisting literature, where the concept of customer delight, or the act of exceeding customer expectations, has recently been the subject of many conversations regarding its effects on loyalty. LÄS MER

 2. 2. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER

 3. 3. Tidsresan- Ett möte mellan kulturarv och dialog

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Zahra Asayesh; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv ; Social gemenskap ; Hållbar utveckling; Pedagogiskt perspektiv ; Gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från en undersökning om begreppen kulturarvet och social gemenskap utifrån ett hållbart och pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att behandla olika aspekter som kan förstärka kulturvärdet och öka den sociala dialogen på kulturhistoriska lekplatsen Mary Anderssons park. LÄS MER

 4. 4. Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martina Gnewski; [2020]
  Nyckelord :loneliness; Sweden; Denmark; city planning; urban living; trust; belonging; cultural analysis; ethnography; public health; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. LÄS MER

 5. 5. Här kan jag vara mig själv och här finns det plats att utvecklas : En kvalitativ studie om geografiska platser och identitetsutveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Jerome; [2020]
  Nyckelord :Identity; Geographical locations; Belonging; Development and Requirements; Identitet; Geografisk plats; Tillhörighet; Utveckling och Förväntningar;

  Sammanfattning : Globalization in today's societies has resulted in many individuals around the world being able to identify themselves as world citizens. However, Sweden's different locations and regions are both what individuals take for granted as well as what most Swedes call home. LÄS MER