Sökning: "place marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade orden place marketing.

 1. 1. Barbie TM. Från Plastic Fantastic till Empowerment Chic: En Semiotisk Resa genom Barbies Reklamuniversum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Dandanell; Maja Jansson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Barbie; Barbie commercials; Barbie Semiotics; Feminism; Uppfostran Genus; Semiotik; Genussystemet;

  Sammanfattning : Exectutive summary Barbie is more than just a toy, she is a phenomenon. Consumers love her as much as others hate her. It has been argued that the doll is damaging young childrens views of themselves and setting them up for a future of striving to achieve impossible beauty standards. LÄS MER

 2. 2. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Viral Attraction: Incongruency in Job Adverts on Social Media

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Zetterberg; Joel Söderholm; [2024]
  Nyckelord :Viral Marketing; Incongruency; Employer Attractiveness; Social Media; Students;

  Sammanfattning : Organizations are facing increasing challenges when it comes to securing talent. Harsh competition and a young generation more inclined to bargain means more activities to stand out and become an attractive employer. LÄS MER

 4. 4. "Man blir en gladare och friskare människa av körsång" : En kvalitativ innehållsanalys om religiösa organisationers arrangerade aktiviteter och hur dessa marknadsförs

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emilia Fransson; [2024]
  Nyckelord :Religious organizations; Activities; Internet; Website; Marketing; Content Analysis;

  Sammanfattning : The present study has two aims. Firstly, it investigates whether religious organizations in the Stockholm area have adapted and designed activities for different target groups. Secondly, it explores the means by which such activities are marketed. LÄS MER

 5. 5. Virtuell klädprovning via AR : En kvalitativ studie om hur virtuell klädprovning via Augmented Reality påverkar en konsuments köpbeslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filippa Åkesson; Mariama Touray; [2024]
  Nyckelord :AR augmented reality ; virtual clothing fitting; purchase decision process; experience; needs; value creation; AR augmented reality ; virtuell klädprovning; köpbeslutsprocess; upplevelse; behov; värdeskapande;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och dess teknologiska utveckling har gett upphov till nya digitala lösningar, däribland AR (Augmented Reality) är ett av de digitala verktyg som under de senaste åren fått en ökad uppmärksamhet bland både chefer och forskare. Augmented reality är ett virtuellt verktyg vars innehåll integreras i en användares uppfattning om den verkliga världen. LÄS MER