Sökning: "place pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden place pedagogy.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Mottagandet av nyanlända elever : En intervjustudie om inkludering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Razija Muratovic; [2019]
  Nyckelord :organization at school; pedagogy models; newly arrived students; newly arrived refugees; a school for all learning; inclusion; exclusion; special adaptation and Bourdieu.;

  Sammanfattning : Reception of newly arrived students - an interview study on inclusionThe increased number of newly arrived pupils put the Swedish school under pressure. Previous research shows various organizational models and highlights the difficulty with inclusion. LÄS MER

 3. 3. Finkänsliga förhandlingar : En studie om finkänsliga förhandlingar i det pedagogiska arbetet på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Mijatovic; Gevriye Katrina; [2019]
  Nyckelord :attention; participation; commitment; relationship; communication; pedagogy; delicate negotia-tions.; uppmärksamhet; delaktighet; engagemang; relationer; kommunikation; pedagogik; finkänsliga förhandlingar;

  Sammanfattning : Failure in teaching is common in Swedish school because there are teachers who do not know how to adapt the education according to the students prerequisites (Andersson & Sandgren, 2015). The purpose of the study is to investigate how high school teachers work on the difficulties of teaching through delicate negotiations. LÄS MER

 4. 4. Dealing with radicalization: A comparative study of the current initiatives to counter radicalization among young people in Sweden and Germany and the challenges which need to be met

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Tzouvara; [2019]
  Nyckelord :radicalization; violent extremism; online hate; deradicalization; counter-radicalization; Islamophobia; social cohesion;

  Sammanfattning : Radicalization, especially when it leads to extremism and political violence, has been on the rise in recent years on global scale and policy makers have tried to tackle the phenomenon, which poses a great risk to our societies. Especially young people, who are among the most vulnerable parts of society, are prone to radical beliefs that might come from the use of social media and/or by their exposure to socio-economic inequalities or religious fundamentalism. LÄS MER

 5. 5. Att få uppleva på riktigt - en studie om lärares intentioner med studiebesök i NO-undervisningen åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Joelsson; Victoria Mettälä; [2019]
  Nyckelord :4-6; Formellt och informellt lärande; Lärare; NO; Studiebesök; Undervisning; Field Trip;

  Sammanfattning : I denna studie har en förståelse för åk 4-6 lärares intentioner med studiebesök inom NO-undervisningen skapats. Genom nio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar eller har undervisat i Malmö har följande frågeställningar undersökts: Varför väljer lärare i åk 4-6 att åka på studiebesök? samt Hur planerar lärare i åk 4-6 in studiebesök som en del av NO-undervisningen? En teori som använts i denna studie är formellt och informellt lärande, det formella är klassrumsundervisningen medan det informella representerar studiebesök. LÄS MER