Sökning: "placed on the market"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden placed on the market.

 1. 1. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Sammanfattning : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. LÄS MER

 2. 2. Telescopic Tower Facilitating Installation of ≥12 MW Offshore Wind Turbines

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Installation of Offshore Wind Turbines; Telescopic Tower; Pin and Hole Jacking System; Friction Connection; Installation av vindkraftverk till havs; teleskopisk torn; hydraulisk jacksystem; friktionskoppling;

  Sammanfattning : The trend of offshore wind power is bigger and bigger wind turbines. Turbines are now becoming so big that existing installation vessels no longer are feasible and new bigger installation vessels are needed. LÄS MER

 3. 3. Bara mjölk smakar mjölk - En fallstudie om hur utformningen av mjölkreklam anpassas efter en föränderlig marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Frida Lycksell; Linnea Lydén; [2020]
  Nyckelord :Kultur; Reklam; Mjölk; Bildanalys;

  Sammanfattning : Mjölk är en råvara som länge funnits med i svenska hushåll. Till kaffet, i skolmatsalen eller som självklar dryck till bullarna. Det faktum att mjölk dessutom ofta placeras längst in i matbutiken tyder på dess självklarhet för svenska konsumenter. På senare år har konsumtionen av mjölk minskat och samtidigt fått nya konkurrenter. LÄS MER

 4. 4. IVIO l at home

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Mårtensson; Elise Kennethsdotter; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the population grows and gets older, the need for health care increases, both withinprimary care but also within home care. Being able to carry out smaller examinations to obtain the vital values without a trip to the hospital or that healthcare professionals travel to each patient gives great value to both partners. LÄS MER

 5. 5. Uppsägningsprocessen - En analys av 7 och 22 §§ LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Felicia Petersson; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist har uppstått har även frågan kring hur reglerna ska tolkas även uppstått. Detta har inte alltid varit tydligt i lagtext utan mycket av detta har Arbetsdomstolen fått tolka och det har gett prejudikat att följa. LÄS MER