Sökning: "placed"

Visar resultat 16 - 20 av 3158 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 16. Functional Programming and Legacy Software Using PureScript to Extend a Legacy JavaScript System

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christian Fischer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Legacy systems are everywhere. Immense resources are placed on fixing problems caused by them, and on legacy system maintenance and reverse engineering. After decades of research, a solution has yet to be found. LÄS MER

 2. 17. Högintensiv styrketräning och välmående : en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Svärling; Josefin Caspersson; [2018]
  Nyckelord :Benefits of group activities; empowerment; physical activity; behavior change.; Fysisk aktivitet; psykiskt välmående; stress; stillasittande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt. LÄS MER

 3. 18. Hardwiring sustainability into business practice through the use of management controls : A case study of Solvay Group

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandru Buftic; Dimitrios Karafylloudis; [2018]
  Nyckelord :Management controls; sustainable management controls; management control systems; corporate sustainability;

  Sammanfattning : This is an exploration into how large companies, well placed in the sustainability field, embed sustainability in their corporate practice through the use of management controls. This was investigated empirically based on a case study of Solvay S.A. The framework by Crutzen et al. LÄS MER

 4. 19. Akerselva The Right Side of The Brain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mikaela Wigström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Oslo has until now been divided into the west and east, separated by categories of economic and social class as well as a physical barrier, the river, Akerselva. The west predominantly represents people of middle to upper class, whereas the east represents the middle to lower class people. LÄS MER

 5. 20. Studentbostadsbyggande med en social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Agnes Göransson; Johanna Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :sustainability; student housing; student housing shortage; community; social; collective housing; hållbarhetsperspektiv; studentbostäder; studentbostadsbrist; gemenskap; social; kollektivboende;

  Sammanfattning : Studentbostadsbristen påverkar studenter runt om i hela landet. 20 000 studentbostäder saknas, varav 50 procent saknas i Stockholm. Studenter tvingas välja mellan temporära boenden eller att tacka nej till den utbildningen de blivit antagna till. LÄS MER