Sökning: "placed"

Visar resultat 16 - 20 av 3344 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 16. Can you trust your model? A showcase study of validation in 13C metabolic flux analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Nicolas Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Systems Biology; MFA; 13C MFA; Validation; EMU; Modelling;

  Sammanfattning : Cellular metabolism is one of the most fundamental systems for any living organisms, involving thousands of metabolites and reactions that forms large interconnected metabolic networks. Proper and comprehensive understanding of the metabolism in human cells has been a field of research for a long time. LÄS MER

 2. 17. Breddning av samverkansbroar : En studie om förberedande åtgärder vid nyproduktion av samverkansbroar för att klara framtida körfältsökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Composite action; bridge; widening; concrete; steel; samverkan; bro; breddning; betong; stål;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to provide suggestions of how composite bridges with I-beams (steel beams and concrete slab connected via shear connectors) can be prepared during the construction phase to withstand a future widening. As a case study the project "Bridge over Kalix river in Kalix" has been used. LÄS MER

 3. 18. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 4. 19. Green Roof Performance in Cold Climates : A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; Green roofs; Cold climate; Stormwater management;

  Sammanfattning : Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). LÄS MER

 5. 20. Utlokaliserade myndigheters placering : En studie om politiska förklaringsfaktorer till utlokaliseringarna under mandatperioden 2014- 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A substantial public reform is taking place in Sweden. Public authorities are being moved from Stockholm to other parts of Sweden. The goal is to scatter these institutions to increase the public presence in smaller cities around the country. Not a lot of research has been carried out about relocation reform in the public sector. LÄS MER