Sökning: "placed"

Visar resultat 21 - 25 av 3676 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 21. Ges plats för genusmedvetenhet i religionskunskapen? : En kvalitativ granskning av läromedel och intervjuer gällande undervisning för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanni Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Gender; Gender studies; Teaching materials analysis; Didactics; Teacher interview; Religious education; Genus; Genusstudier; Läromedelsanalys; Didaktik; Lärarintervju; Religionskunskap;

  Sammanfattning : This essay examines gender awareness in teaching materials for the Swedish upper secondary school’s religious education. The focus is on investigating a source material consisting of three different textbooks in religious education, and three teacher interviews. LÄS MER

 2. 22. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Joshua David Ashok; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. LÄS MER

 3. 23. Reparationer av Ölandsbron

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mahan Ansari; [2020]
  Nyckelord :Betongbroar; Ölandsbron; Korrosionsangrepp på betongkonstruktioner; Frostangrepp;

  Sammanfattning : Ölandsbron uppvisade omfattande skador bara tio år efter den invigdes. Detta gör att det är intressant att studera brons reparationer och även betongkonstruktioners reparationer allmänt. LÄS MER

 4. 24. Var är kvinnorna i sportjournalistiken? : En diskursanalys om hur det svenska damlandslaget i fotboll gestaltas i tidningarna Smålandsposten och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Damlandslaget; VM; fotboll; diskursanalys; sportjournalistik; gestaltning.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how sports journalism portrayed the Swedish National team in football during the world championship in football 2019 for women. The research questions examined were: How is the womenś national team portrayed during the 2019 World Cup in the newspapers Expressen and Smålandsposten? Is there a differens of how the newspapers Expressen and Smålandsposten portray the women and if so how?  I this bachelor I used Norman Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccuring discourses in the description of the footballs players from the Swedish National team. LÄS MER

 5. 25. Kartläggning av utförande av knäkontrollträning hos flickfotbollslag i åldrarna 12-17 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Clara Benedictsson; Jonna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :anterior cruciate ligament; Knee control; neuromuscular training; implementation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skada på främre korsbandet är vanligt hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Det finns evidens för att neuromuskulär träning kan reducera risken att drabbas av främre korsbandsskada med 64–88 %. Knäkontroll är ett neuromuskulärt träningsprogram som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) implementerade i sin tränarutbildning år 2010. LÄS MER