Sökning: "placed"

Visar resultat 21 - 25 av 3156 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 21. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 2. 22. Labyrintskola i Årsta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emmelina Gateman; [2018]
  Nyckelord :School; labyrinth; maze; Årsta; stimulation; curiousity; learning; cubes; game design; Herman Hertzberger; Skola; labyrint; Årsta; stimulans; nyfikenhet; lärande; kuber; speldesign; Herman Hertzberger;

  Sammanfattning : Projektet utgår ifrån en frågeställning om hur skolbyggnaden i sig kan stimulera till lärande och nyfikenhet. Det finns flera sätt som detta kan utföras på, men det här projektet fokuserar på hur detta kan utföras genom utformning av rumsligheter. LÄS MER

 3. 23. Basis for a test method - Abrasion on handles and knobs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Melin; Niklas Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The functionality is taken for granted when a product is purchased, but the visual appearance over time is how people will judge the quality of a product. The purpose here is to in an early stage control surfaces, to keep up with the commands that is requested. LÄS MER

 4. 24. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER

 5. 25. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Nyckelord :plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Sammanfattning : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. LÄS MER