Sökning: "placed"

Visar resultat 21 - 25 av 3344 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 21. Beamforming and Blind Signal Separation for Far-field Voice Capture using a Microphone Array

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Luke Postema; Johan Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Beamforming; Microphone array; Minimum variance distortionless response; delay-and-sum; direction of arrival; blind signal separation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the evolving technology of mobile electronics and other forms of communication methods, an increasing demand of speech intelligibility is introduced. In a conference room for example, multiple microphones are placed directly in front of the speaker in order to pick up clean speech. However, several challenges still exist. LÄS MER

 2. 22. Barnets behov och vårdnadshavarnas förmåga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lotta Jansson; [2019]
  Nyckelord :Childcare investigations; use of language; social class; capital; accessibility; demands;

  Sammanfattning : This investigation is a response to the lack of research concerning the use of language in social service reports. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of language in childcare investigations. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 4. 24. Faktorer som påverkar det interprofessionella teamet på operationssal : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Fredriksson; Annelie Askling; [2019]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; Interprofessional team; Teamwork; Collaboration; Communication; Patient Safety; Operationssjuksköterska; Interprofessionellt team; Teamarbete; Samverkan; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador på grund av bristfällig patientsäkerhet inom sjukvården. Operationspersonalen arbetar i en högriskmiljö där det ställs stora krav på deras kommunikation inom teamet. LÄS MER

 5. 25. Digitaliseringens påverkan på revisionen : Vilken påverkan har digitaliseringen haft på revisionsmetodiken och revisionskvaliteten?

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Frykenberger; [2019]
  Nyckelord :Audit Data Analytics; Audit Methodology; Audit Quality; Automatization; Digitalization; Robotics.; Automatisering; Digitalisering; Revisionsdataanalys; Revisionskvalitet; Revisionsmetodik; Robotisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förklara och förstå digitaliseringens påverkan på revisionen. Revisionsbranschen är idag inne i en betydande förändringsprocess där traditionella metoder ersätts med modernare revisionstekniker. Digitaliseringen sägs vara en stark drivkraft till denna förändring, vilket har en stor påverkan på yrket. LÄS MER