Sökning: "placentit"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet placentit.

 1. 1. Brucellos - en zoonos med många olösta frågor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefine Dahl; [2014]
  Nyckelord :brucella; brucellos; reproduktionsstörningar; patogenes; dräktighet; erytritol; brucellosis; reproductive disorders; pathogenesis; pregnancy; erythritol;

  Sammanfattning : Brucellos är en zoonos som förekommer världen över och orsakar ekonomiska förluster och ohälsa hos djur och människor. Brucellos är en kronisk bakteriell infektion som orsakas av en intracellulär gramnegativ bakterie ur släktet Brucella. Infektionen kan drabba ett flertal däggdjursarter och däribland människan. B. LÄS MER

 2. 2. Placentit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Appelgren; [2010]
  Nyckelord :placentit; häst; föl; abort; virus; bakterie; svamp; behandling;

  Sammanfattning : etta arbete belyser det för hästnäringen stora problemet ekvina placentiter från en veterinärmedicinsk synvinkel. Ekvin placentit betyder moderkaksinflammation hos häst. De vanligaste orsakande virusen, EHV-1 och EVA, samt ett mykotiskt agens, Histoplasma, tas upp. Bakteriella placentiter är dock mycket oftare förekommande. LÄS MER

 3. 3. Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Staaf; [2008]
  Nyckelord :placentit; transrektal ultraljudsundersökning;

  Sammanfattning : Abortion during late gestation is often caused by placental dysfunction such as placentitis. To prevent this from happening the placenta can be monitored pre partum so treatment can be started at an early stage. LÄS MER