Sökning: "placering av bänkar och bord i klassrummet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden placering av bänkar och bord i klassrummet.

 1. 1. Klassrummets betydelse : Lärares funderingar med fokus opå deras arbetssätt och klassrummets utformning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Sandra Johansson; Johanna Österlund; [2009]
  Nyckelord :klassrumsmiljö arbetssätt; arkitektur i skolan och reformpedagog;

  Sammanfattning : Detta examensarbete belyser betydelsen som klassrummets utformning har för lärarens arbetssätt. Med utformning menas rummets innehåll; placering av kateder, bänkar/bord, förvaring av arbetsmaterial, samlingsplats/fria ytor etc. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 2. 2. Placering av elever och möblering av bänkar eller bord i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Gustafsson; Linda Marberg Engström; [2008]
  Nyckelord :Placering; elever; möblering; klassrum;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska arbetsformer i förhållande till klassrummets möblering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Holm Erika; Malin Tinderholt; [2006]
  Nyckelord :Skolmiljö; Klassrum;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi har tidigare kommit i kontakt med olika klassrumsmöbleringar, genom vår verksamhetsförlagda utbildning och egna tidigare erfarenheter. Vi har diskuterat många gånger med varandra och med andra klasskamrater om hur det är möblerat i olika klassrum. LÄS MER