Sökning: "placering i syskonskaran"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden placering i syskonskaran.

 1. 1. Beror ditt yrkesval på dina syskon : En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dahlgren Therese; [2019]
  Nyckelord :Yrkesprestige; syskonposition; SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale ;

  Sammanfattning : Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. Birth Orders Effect on Non-Suicidal Self-Injury and Perceived Parental Support

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Delila Kadric; Ludvig Löfquist; [2018]
  Nyckelord :non-suicidal self-injury; perceived parental support; birth order; gender; icke-suicidalt självskadebeteende; upplevt föräldrastöd; placering i syskonskaran; kön;

  Sammanfattning : In this study we investigated the effects of birth order and gender on nonsuicidalself-injury and perceived parental support. This study’s main purposewas to challenge the current use of birth order in psychology. The studyincluded a short questionnaire assessing birth order, gender, perceived parentalsupport and non-suicidal self-injury. LÄS MER

 3. 3. Syskonplaceringens relation till personligheten hos vuxna personer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotta Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Birth order; Siblings; Personality; Big Five Factor Modell; Sisarusten syntymäjärjestys; Persoonallisuus; Viiden faktorin malli; Syskonplacering; Personlighet; Femfaktor-modell;

  Sammanfattning : Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringens relation till personligheten enligt Big Five-Inventory (Zakrisson, 2010). LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie om erfarenheterna av att växa uppmed ett syskon med funktionsnedsättningFörfattare:

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jasmin Halef; [2014]
  Nyckelord :Syskon; funktionsnedsättning; barndom; familj; relationer; autism;

  Sammanfattning : När ett barn i en flerbarnsfamilj blir diagnostiserad med en funktionsnedsättning påverkar det inte bara barnet i sig, utan även resterande familj. Föräldrarna måste anpassa sina vardagliga rutiner efter barnet, och syskon kan ibland känna att de inte får lika mycket uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Syskonordningens betydelse för självkänslan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Lekemo; Maria Björnståhl; [2012]
  Nyckelord :”I think I am”; syskonordning; ungdom; utvecklingspsykologi; syskon; självkänsla; ”Jag tycker jag är”; självvärdering; self-esteem; self-evaluation; siblings; adolescent; birthorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Endabarn, äldstabarn, mellanbarn och yngstabarns stereotypa syskonroller och hur dessa påverkar individen är välkända. Men i vilken utsträckning påverkar dessa oss egentligen? Denna studie undersökte huruvida nivån av självkänsla varierar beroende på placeringen i syskonskaran. LÄS MER