Sökning: "plaintiff s victim role"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden plaintiff s victim role.

 1. 1. Beskrivningar av brottsoffer för grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Pihl; [2021]
  Nyckelord :domestic violence; victimization; Law-system; constructing of victim; ideal victim; plaintiff s victim role; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine descriptions of plaintiffs in Swedish district court rulings in cases of violations of women’s integrities for an in-depth insight into how the image of abused women is constructed in this context. The focus was on: what information about the plaintiffs was deemed relevant to include in the judgments; what characteristics and circumstances of the plaintiffs were described in the texts; and in what way the plaintiff's victim role was constructed in the judgments. LÄS MER

 2. 2. Sexualbrott mot barn - En undersökning av bevisvärderingen av barnets utsaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nathalie Tidstedt; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; bevisvärdering; sexualbrott; stödbevisning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrottsmål där barn är målsägande hanteras i viss mån annorlunda än sexualbrottsmål där målsägande är vuxen. Bland annat görs avsteg från vissa processuella principer till förmån för barnets hälsa men även andra faktorer inverkar på hur domstolen hanterar den bevisning som presenteras. LÄS MER

 3. 3. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 4. 4. Målsägandens rätt att biträda åtalet - ett berättigat deltagande i dagens brottmålsprocess?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Nilsson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; målsägande; brottsoffer; biträda; åtal; målsägandebiträde; brottmålsprocess; brottmålsrättegång; straffprocess; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska brottmålsprocessen intar målsäganden en förhållandevis stark ställning. Målsäganden har, under ett antal i lagen stadgade förutsättningar, rätt till ett processrättsligt deltagande i brottmålsprocessen. LÄS MER

 5. 5. För det är skönt att slå – Bedömning av våld vid BDSM-utövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; samtycke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Då HovR över Skåne och Blekinge, mål nr. B 2802-10, avkunnade sin dom den 21 september 2011 hade ytterligare en frikännande misshandelsdom behandlats av det svenska rättssystemet. Den tilltalade hade piskat målsäganden med olika redskap så att skador uppkommit. LÄS MER