Sökning: "plan spänning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden plan spänning.

 1. 1. Analys av industrinät med spänning 7,8 kV

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Hellborg; [2019]
  Nyckelord :industrinät; spänningshöjning; förluster; transformatorer;

  Sammanfattning : Bofors industrinät i Karlskoga är föråldrat och ligger kvar på en icke standardiserad spänning vilket är ett problem. Denna analys har utförts på uppdrag av Karlskoga energi och miljö AB med syfte att undersöka vad som behöver bytas ut, tillkomma eller tas bort för att höja från dagens spänning (7. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla berättelseskrivande i gymnasiesärskolan : En aktionsforskningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Charlotta Myrén; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Systematisk skrivundervisning; narrativt skrivande; aktionsforskning; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever i gymnasiesärskolan kan stödjas att utvecklas i berättelseskrivande, genom att pröva att genomföra undervisning som kontinuerligt utarbetats och analyserats i kollegial samverkan. Bakgrunden är två fenomen vi uppfattar som bristvaror i vårt arbete i gymnasiesärskolan; undervisning i berättelseskrivande och arbete med systematisk undervisningsdesign. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Elevers olikhet som utgångspunkt : En studie om inkluderande arbetssätt, individanpassning och tillgänglighet på handelsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ana-Maria Onicescu; [2016]
  Nyckelord :inclusion; individualization and accessibility; digitalization; inkluderande arbetssätt; tillgänglighet och individanpassning; digitalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärarna på handelsprogrammet arbetar med ett inkluderande arbetssätt, samt deras uppfattningar om arbetet med ett inkluderande arbetssätt, tillgänglighet och individanpassning i undervisningen. Syftet kompletteras med att introducera ett annat begrepp - digitalisering och dess påverkan över omtalade områdena. LÄS MER

 5. 5. Buller i byn : En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sara Bylund; [2014]
  Nyckelord :buller; detaljplanering; miljöparadigm; planparadigm;

  Sammanfattning : Sveriges demografiska utveckling visar att fler och fler bor i tätorter samtidigt som resandet ökar. Det skapar efterfrågan på bostäder i tätorter med god tillgång till kommunikationer. Boende nära kollektivtrafiknoder ger god tillgång till transporter samt möjlighet för god service, men en av dess baksidor är buller. LÄS MER