Sökning: "planekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet planekonomi.

 1. 1. Planekonomi : Tillväxt, konkurrens och sysselsättning i den översiktliga planeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Viktor Ljungström; [2015]
  Nyckelord :Fysisk Planering Tillväxt Konkurrens översiktsplan ekonomi;

  Sammanfattning : Denna upppsats syfter till att undersöka hur kommuner hanterar ekonomiska faktorer samt vilken rollsom ekonomisk aktör de tar, i den översiktliga planeringen.Arbetet utgår ifrån två stycken frågeställningar: “Hur hanteras ekonomiska faktorer (i form av tillväxt,konkurrens och sysselsättning) i den översiktliga planeringen?” samt ”Vilken roll har kommunen somekonomisk aktör i den översiktliga planeringen?”. LÄS MER

 2. 2. En trojansk My Little Pony : En genusvetenskaplig kulturanalys av Sara Granérs seriebok All I Want for Christmas is planekonomi ur ett gurleskt och skevt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Emma Maria Larsson; [2013]
  Nyckelord :Sara Granér; All I Want for Christmas is planekonomi 2012 ; tecknade serier; genusvetenskap; gurlesk; skev; intersektionalitet; reparativ läsning; affekt; motståndsfigurer; feminism; komik; politik; queer; kön; genus; sexualitet; ålder; estetik;

  Sammanfattning : Sweden has an active and growing culture of feminist comic book artists that use comedy as a mean of disseminating political ideas and critic. In this essay I do a reparative reading of Sara Granér’s comic book All I Want for Christmas is planekonomi in order to find out if it advocates alternative orders and/or ways of expression. LÄS MER

 3. 3. Vilka effekter får omstruktureringen av ekonomin i Kina på konsumtionen och bytesbalansen under perioden 2011 - 2080?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Olsson; [2012]
  Nyckelord :Kina; omstrukturering; bytesbalans; BNP; konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Reformerna i Kina sedan 1978 och den följande transitionen från planekonomi mot marknadsekonomi har inneburit att konsumtionen som andel av BNP har sjunkit samtidigt som bytesbalansen har ökat och blivit drivande i tillväxten. Omstrukturering till hållbar tillväxt som drivs av konsumtion analyseras här genom simulering av perioden 2011 - 2080. LÄS MER

 4. 4. Albanien- Ett lands strävan mot marknadsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fidan Bytyqi; [2010]
  Nyckelord :transition; Albanien; planekonomi; marknadsekonomi; tillväxteffekter; reformprogram; makroekonomisk utveckling; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats syftar till att undersöka hur Albanien har gått från en planekonomi till marknadsekonomi och vilka tillväxteffekter detta har haft. För att undersöka hur transitionen till marknadsekonomi har gått till har jag främst använt mig av teorier från Gros och Steinherr (2004), där de sammanfattat vilka områden i ekonomin som behöver genomgå reformer och därmed anpassa sig till marknadsekonomin. LÄS MER

 5. 5. FDI i Vietnam, Policys och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Helena Svensson; Emeli Möller; [2009]
  Nyckelord :FDI; Vietnam; policys; OLI paradigmet; vertikal FDI; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vietnam genomgick i slutit på 1980-talet en ekonomisk reform som kallades Doi Moi. Ett steg i denna reform var att utländska direktinvesteringar (FDI) tilläts komma in i landet, något som tidigare ej var möjligt. LÄS MER