Sökning: "planera en Friluftsdag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden planera en Friluftsdag.

  1. 1. Lärares och rektorers syn på friluftsdagar

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Kamila Trebska; Helena Bergnest; [2009]
    Nyckelord :field day; Friluftsdag;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien har varit att jämföra lärares och rektorers syn på friluftsdagar avseende mål, innehåll och organisation. Resultatet har tolkats med utgångspunkt i en läroplansteoretisk modell. LÄS MER