Sökning: "planera sitt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden planera sitt liv.

 1. 1. HUR ARBETSTERAPEUTISKA METODER FRÄMJAR AKTIVITETSBALANS FÖR UNGA VUXNA PERSONER MED ÄTSTÖRNINGSPROBLEMATIK - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Kragh; Malin Sason; [2020-06-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; roller; vanor; vardag; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har antal ätstörningsdiagnoser ökat med mer än åtta gånger, vilket visar på en trend som är ihållande och fortsätter att öka. Inom arbetsterapin används aktivitet som medel och verktyg för att uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Assia; Anita Albazi; [2020]
  Nyckelord :Daily life; experience; mental health; myocardial infarction; qualitative; Dagligt liv;  hjärtinfarkt; kvalitativ; psykisk hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Dagens vinnare kan vara morgondagens förlorare : En studie om specialidrottselever och deras reflektioner över sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :David Muzito Bagenda; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Elitsatsning; Idrottspsykologiska modeller; NIU; RIG; Specialidrottsutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever inom specialidrottsutbildningen med ishockey som inriktning, värderar sin elitsatsning i relation till sin studiegång. Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har sex gymnasieelever intervjuats. Kodningen av intervjun skedde enligt Hjerm, Lindgren och Nilssons trestegsmetod. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter i det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Damian Geraci; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar kognition, motorik, sociala förhållanden och självkänslan. Det finns inget botemedel och att leva med Parkinsons innefattar bland annat att patienterna måste anpassa det dagliga livet efter sjukdomen. Således påverkas flera livsområden hos individen. LÄS MER

 5. 5. Språkfrämjande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liv Vivas; Madelene Thunström; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; metoder; förskollärare; aktiviteter; språkfrämjande; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tio förskollärare arbetar för att främja barns språkutveckling i förskolan. Studien har utgått ifrån sociokulturellt perspektiv och som metod användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER