Sökning: "planerad fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden planerad fysisk aktivitet.

 1. 1. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : Förskollärares erfarenheter, inställningar samt förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Sennerteg; Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; rörelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nästan varannan svensk är överviktig och övervikt för med sig en rad hälsorisker. De vardagliga fysiska utmaningarna som fanns förr har minskat i takt med att teknologin utvecklats och det ställer allt större krav på människor att aktivt gå in för att röra på sig. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens roll i barns rörelseaktiviteter : En kvantitativ studie om planerade fysiska aktiviteter i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Olivia Fredholm; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; planned movement activity; preschool teacher; preschool; Fysisk aktivitet; planerad rörelseaktivitet; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare ser på sin roll i fysiska aktiviteter med barn, samt se hur förskollärare arbetar med planering av rörelseaktiviteter i förskolans verksamhet. Studiens undersökning gjordes i form av en webbenkät som riktade sig till förskollärare med förskollärarexamen. LÄS MER

 5. 5. Grovmotorik i förskolan : En kvalitativ studie om grovmotorisk rörelseaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Kumpula; Susanna Siira; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; förskola; grovmotorik; pedagog; rörelse;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av barns grovmotoriska rörelseaktiviteter som vilar på den sociokulturella teorin. Vi har valt att fördjupa oss i en förskola med barn i åldrarna 3–5 år, där studiens syfte är att synliggöra barns möjligheter till grovmotoriska rörelseaktiviteter samt i vilken utsträckning det sker. LÄS MER