Sökning: "planerad logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden planerad logistik.

 1. 1. Produktutveckling av transportlösning för interntransport av kompressorer : Koncept generering, evaluering, design och prototyptillverkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Axel Qvick; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Transport; Kompressor; Logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktutvecklingen av en ny transportlösning för interntransport av kompressorer, vid Volvo Cars motortillverkning i Skövde. Dagenstransportlösning består av plasttråg som är svårhanterliga för monteringspersonal och har en låg transportkapacitet. LÄS MER

 2. 2. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER

 3. 3. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER

 4. 4. Icke värdeskapande moment inom prefabricering av trähus hos Storsjöhus AB:s husfabrik. : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Marie Åsengård; [2016]
  Nyckelord :Logistik; Lean produktion; kvalitetsförbättring;

  Sammanfattning : Storsjöhus AB:s husfabrik ligger i Pilgrimstad, cirka 30 kilometer söder om Östersund. De tillverkar trähuskomponenter för byggnadssektorn, till kunder över hela Sverige. I dagsläget tillverkas väggelement längs med två tillverkningslinjer. LÄS MER

 5. 5. Logistik och beslut ur ett aktörsperspektiv : materielanskaffning för sveriges insats i Isaf

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Ranebo; [2014]
  Nyckelord :Logistik; organisation; ISAF; HKV; rationell aktör; Ptgb 6; BvS 10;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur Försvarsmakten fattar beslut rörande logistikens genomförande för svenska förband insatta utomlands. Uppsatsen analyserar huruvida Försvarsmaktens beslut rörande logistikgenomförandet för de svenska markstridsförbanden i ISAF varit rationella och i enlighet med hur logistiken är planerad att genomföras, samt på vilket sätt logistikgenomförandet har förändrats. LÄS MER