Sökning: "planerade undervisningsstunder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden planerade undervisningsstunder.

  1. 1. Vi får bli inne idag! Fem förskollärares berättelser om att arbeta med undervisningsstunder i utemiljö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Edona Morina; [2019]
    Nyckelord :Förskollärare; spontana undervisningsstunder; planerade undervisningsstunder; utemiljön;

    Sammanfattning : Denna studie utforskar förskollärares berättelser om att arbeta med planerade och spontana undervisningsstunder i utemiljön i svenska förskolor. Syftet är att utforska mål och ideal om att vistas i utemiljön och de hinder som uppstår i förskolans organisatoriska förutsättningar som kan påverka möjligheterna. LÄS MER