Sökning: "planerat kejsarsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden planerat kejsarsnitt.

 1. 1. BARNMORSKANS ROLL ATT INFORMERA OCH STÖDJA I SAMBAND MED KEJSARSNITT : En kartläggning av kvinnors erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Moeini; Emma Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Förlossning; graviditet; kunskap; kvantitativ metod; trygghet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att kartlägga kvinnors erfarenheter av barnmorskans roll att informera och stödja i samband med kejsarsnitt. Metod: Kohortstudie med en kvantitativ ansats och webbaserade enkäter tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av information i samband med ett planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Johansson; Tina Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Caesarean section; Experience; Information and Qualitative Study; Erfarenhet; Information; Kejsarsnitt och Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kejsarsnitt ses öka i världen och därav finns ett ökat behov att hälso-och sjukvårdspersonalen erbjuder kvinnorna uppdaterad och individanpassad information om ingreppet. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av information inför planerat kejsarsnitt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser kring komplikationer efter planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Lassen Rampe; Caroline Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Cesarean section; information; postoperative complications; women´s experiences; Information; kejsarsnitt; kvinnors upplevelser; postoperativa komplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett ingrepp som blir allt vanligare världen över vilket resulterar till att fler kvinnor drabbas av komplikationer. I takt med att kejsarsnitt blivit säkrare har vårdtiden för kvinnorna blivit kortare, vilket gör att det uppstår en osäkerhet och rädsla kring komplikationer efter utskrivning för dessa kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av, framgångsfaktorer för och risker med lyckade och misslyckade yttre vändningsförsök i Sverige : En registerbaserad kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ida Hjalmarsson; Maryam Fathulahzadeh; [2020]
  Nyckelord :Kohortstudie; sätesbjudning; vändningsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tre till fyra procent av alla foster ligger i sätesläge i slutet av graviditeten. För att undvika kejsarsnitt kan kvinnan genomgå ett yttre vändningsförsök. I Sverige utförs yttre vändningsförsöket av läkare. Med yttre vändningsförsök kan risken för planerat kejsarsnitt minskas. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföderskors upplevelser av att vara rädda för att föda barn och deras önskan om kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Astermark; Petra Wikström; [2019]
  Nyckelord :fear of childbirth; nulliparous women; caesarean section; fear; experiences; giving birth; woman; förlossningsrädsla; förstagångsföderskor; kejsarsnitt; rädsla; upplevelser; förlossning; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund Många kvinnor uttrycker en rädsla för att föda barn och anledningarna är många. Oftast skiljer sig rädslan åt beroende på om det rör sig om en förstföderska eller en omföderska.  Förlossningsrädsla hos förstagångsföderskor verkar vara mer komplex. LÄS MER