Sökning: "planering av aktivitet förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade orden planering av aktivitet förskolan.

 1. 11. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskolepedagogers arbete med fysisk aktivitet i  förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; förskolepedagoger; kvalitativ; intervju; planering; roll; hinder; pragmatismen;

  Sammanfattning : Enligt Lpfö 18 ska barn i förskolan få möjlighet till fysisk aktivitet (Skolverket, 2018). Någon närmare definition av vad fysisk aktivitet är ges emellertid inte. LÄS MER

 2. 12. Barn i rörelse eller fysiskt aktiva barn? : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Heinhagen; Nina Hagmarker; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärares förhållningssätt; förskola; den pedagogiska miljöns betydelse;

  Sammanfattning : Den här studien avser att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar planerad fysisk aktivitet i förskolan för barn i åldrarna 3–5 år. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver att de planerar för fysiska aktiviteter i förskolan samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar förskollärarna beskriver att de upplever med arbetet kring planerad fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 13. Barn i rörelse eller fysiskt aktiva barn? : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Heinhagen; Nina Hagmarker; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärares förhållningssätt; förskola; den pedagogiska miljöns betydelse;

  Sammanfattning : Den här studien avser att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar planerad fysisk aktivitet i förskolan för barn i åldrarna 3–5 år. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver att de planerar för fysiska aktiviteter i förskolan samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar förskollärarna beskriver att de upplever med arbetet kring planerad fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 14. Det ska vara roligt att röra på sig! : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med och främjar fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Sahlén; Sofie Hedengren; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; fysisk aktivitet; förhållningssätt; kvalitativa intervjuer; hälsoperspektiv; miljö;

  Sammanfattning : Barn vistas idag i förskolan långa dagar vilket gör förskolan till en viktig plats för barns fysiska aktivitet. Barn är idag också mer stillasittande på grund av förändrade livsvillkor som längre arbetsdagar för vårdnadshavarna samt den digitalisering som skett. LÄS MER

 5. 15. Förskollärarens roll i barns rörelseaktiviteter : En kvantitativ studie om planerade fysiska aktiviteter i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Olivia Fredholm; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; planned movement activity; preschool teacher; preschool; Fysisk aktivitet; planerad rörelseaktivitet; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare ser på sin roll i fysiska aktiviteter med barn, samt se hur förskollärare arbetar med planering av rörelseaktiviteter i förskolans verksamhet. Studiens undersökning gjordes i form av en webbenkät som riktade sig till förskollärare med förskollärarexamen. LÄS MER