Sökning: "planering av aktivitet förskolan"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden planering av aktivitet förskolan.

 1. 21. Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan? : En intervjustudie med pedagoger från sex olika förskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Signe Armandsson; [2014]
  Nyckelord :joy of movement; physical activity preschool; structure the moments of movement; Förskola; fysisk aktivitet; rörelseglädje; strukturerade rörelsestunder;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att se hur pedagogerna på förskolorna arbetar med rörelse. Jag tycker att det finns många förskolor som behöver arbeta mer med rörelse och det finns många forskar rön som talar för hur viktigt det är att röra på sig. LÄS MER

 2. 22. Utan utevistelsen som alternativ hade vi kunnat packa ihop : några förskollärares resonemang kring beslut om utevistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Anette Andersson; Maria Gidå; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolevardagen innehåller flertalet aktiviteter, somliga är tidsbundna medan andra utförs oberoende av tiden. Utevistelse är tillsynes en aktivitet som både kan vara tidsbunden alternativt oberoende av tiden. I Lpfö 98 rev. LÄS MER

 3. 23. Barns inflytande i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Bjertner; Emma Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Denna uppsats berör ämnet barns inflytande i förskolan samt hur pedagogerna i verksamheten arbetar med detta. Inflytande i förskolan handlar om att barnen ska få en möjlighet att kunna påverka sin vistelse i förskolan på ett tydligt sätt (SAOL13, 2006). LÄS MER

 4. 24. Samlingens pedagogiska syfte : En fråga om kompetenta pedagoger, pedagogisk dokumentation, läroplan för förskolan 2010 och ledarskapets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Åsa Karlsson; Monica Vikström; [2011]
  Nyckelord :Barnsyn; lärande; Läroplan för förskolan Lpfö98 ; Läroplan för förskolan reviderad 2010 ; pedagogiskt ledarskap; pedagogiskt syfte; samling;

  Sammanfattning : Avsikten med undersökningen är att klarlägga om det finns ett pedagogiskt syfte med samling, en traditionell aktivitet som förekommer dagligen i förskolan. Vi vill även efterforska vad som styr innehåll, lärande och hur pedagogiskt ledarskap utövas. LÄS MER

 5. 25. Språkutveckling genom högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andrea Bossner; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Högläsning; Skönlitteratur; Språklig medvetenhet; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Svenska elevers läsförståelse minskar och våra barns intresse för böcker och läsning likaså, vilket fick mig att fundera över den roll vi pedagoger spelar i denna utveckling. Syftet med min undersökning var att undersöka om högläsning används som metod inom förskolan, samt att fördjupa förståelsen för vilken betydelse högläsning anses ha för barns språkutveckling. LÄS MER