Sökning: "planering"

Visar resultat 1 - 5 av 7448 uppsatser innehållade ordet planering.

 1. 1. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 2. 2. En aktionsforskningsstudie om hur bokläsning kan främja språkutveckling i en flerspråkig barngrupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rola Yayo; Raffaella Tommasi; Jeanette Wnuk; [2024-02-29]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; bokläsning; boksamtal; strategier; aktionsforskning; reflektionssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att stärka arbetet kring språkutveckling i relation till flerspråkighet genom att använda bokläsning som arbetssätt. Eftersom pedagogerna saknar tydliga rutiner kring bokläsning samt att det är oklart med vilket syfte man läser, valde vi därför detta område som ett utvecklingsområde i våra verksamheter. LÄS MER

 3. 3. "Att flyga i blindo - smart teknik i klimatets tjänst eller otjänst? Ett synliggörande av den smarta teknikens möjligheter och utmaningar i relation till biologisk mångfald."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Holm; [2024-02-16]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Smart teknologi; Biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Samtidigt som hotet om en sjätte massutrotning står för dörren, blomstrar teknologin som aldrig förr. De teknologiska framstegen som görs, där artificiell intelligens går i täten, har potential att påverka och förändra olika aspekter av vårt samhälle, klimat och biologiska mångfald. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av delaktighet i vården till patienter med pankreascancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Strålin; Britt-Marie Stenander; [2024-02-12]
  Nyckelord :Pankreascancer; närstående; delaktighet; stöd; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med pankreascancer har ofta stor symptombörda både relaterat till sjukdomen och den onkologiska behandlingen. Det medför många gånger behov av närståendes stöd för att få vardagen att fungera. I den personcentrerade vården ingår den närstående som en del av partnerskapet. LÄS MER