Sökning: "planeringshjälpmedel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet planeringshjälpmedel.

 1. 1. Implementering av markfuktighetskartor : maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Louise Åkerstedt; [2017]
  Nyckelord :drivningsplanering; planeringshjälpmedel; markskador; förändring; motstånd;

  Sammanfattning : Ett nytt verktyg som tagits fram för att förenkla drivning och drivningsplanering är markfuktighetskartor. Med hjälp av dessa kan blöta eller fuktiga partier i terrängen identifieras och därmed förenkla placering av exempelvis basvägar eller naturhänsyn. LÄS MER

 2. 2. Flytande sågklassläggning på Iggesunds sågverk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Moa Olsson; [2014]
  Nyckelord :flytande sågklassläggning; ekonomisk konsekvens; stockoptimering; värdeoptimering; timmersortering; floating timber sorting; economic consequence; log optimization; value optimization; timber sorting;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för Iggesunds sågverk att övergå från diameterbaserad sågklassläggning, som används i dagsläget, till flytande sågklassläggning för delar av sågverkets timmerkurva. Huvudfrågeställningen indelades i olika delfrågor som undersökte hur volym- och värdeutbytet, planerbarheten och produktiviteten påverkades. LÄS MER

 3. 3. Används ekonomiska planeringshjälpmedel i lantbruksföretag : beslutsunderlag med hjälp av kalkylmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Glenn Andersen; Johan Jansson; [2010]
  Nyckelord :beslutsunderlag; planeringshjälpmedel; kalkylmetoder;

  Sammanfattning : In agricultural educations you learn to use different economic planning tools, as basis for decision. The purpose and goal of this work has been to find out if economic planning tools are used by the farmers in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Handdatorn som ett pedagogiskt verktyg i träningsskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Solem; Maria Pettersson John; [2008]
  Nyckelord :autism; independence; mental retardation; palmtop computer; special school; autism; handdator; självständighet; träningsskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Personer med utvecklingsstörning och autism har ofta behov av begåvningsstöd för att få en mer strukturerad vardag. Utvecklingen av begåvningsstödjande tekniska hjälpmedel har ökat mycket de senaste åren, men kunskaperna inom området är begränsade. LÄS MER