Sökning: "planeringssystem hemtjänst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden planeringssystem hemtjänst.

 1. 1. "Ideas are simple. Implementation is Hard." : En Fallstudie om Nyckelfaktorer för Implementering av Planeringssystem inom Hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Magnus Alcazar; [2017]
  Nyckelord :Critical; success; factors; implementation; home; care; planning; system; Nyckelfaktorer; hemtjänst; implementering; planeringssystem;

  Sammanfattning : Background: Home care are a very common form of care and many prefer this form of care in front of hospitalized care. The home care service is therefore in need of a planning system in order to plan its work as efficiently as possible. Many of these implementations fail. Purpose: Many implementations in the home care service fail. LÄS MER

 2. 2. Man är en vanemänniska… : en studie av det IT-baserade planeringssystemet Lapscare inom den offentliga hemtjäns-ten.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Maria Tjärnmo; Maria Björcke; [2008]
  Nyckelord :Hemtjänst; IT-planering; Lapscare; hemtjänstpersonal; NPM; HR-perspektivet; omsorgsrationalitet;

  Sammanfattning : Antalet äldre i Sverige har ökat och det tillsammans med omorganisationer inom sjukvården har skapat ett större tryck på äldreomsorgen. Hemtjänsten är en stor del utav äldreomsorgen och eftersom många äldre vill bo kvar hemma, fastän de inte klarar sig självständigt, har hemtjänsten fått stor betydelse. LÄS MER