Sökning: "plankning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet plankning.

 1. 1. Plankning och transkribering : Metod för att utveckla ett jazzspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tomas Johannsson; [2019]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; imitation; transkription; solo; Kurt Rosenwinkel;

  Sammanfattning : Improvisation är ett ämne som teoretiserats och dissikerats inom jazzpedagogiken. Undervisningen utgår ofta från att lära sig rätt skalor och arpeggion över rätt ackord medan forskare och framstående jazzmusiker framhäver plankning och transkription som viktigt för att lära sig improvisera. LÄS MER

 2. 2. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 3. 3. Spela country på gitarr : En undersökning om att lära sig improvisera i en genre genom plankning och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Charlie Holmlund; [2019]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; elgitarr; country genre;

  Sammanfattning : Improvisation är den vanligaste och mest spridda musikaliska formen. Lärare väljer själva hur mycket av undervisningen som kommer att handla om improvisation och vilket syfte den fyller, och för att lära sig improvisera i ny genre kan man använda plankning och transkribering som metod. LÄS MER

 4. 4. Hur man plankar lagligt : Ett utvecklingsarbete om hur hur man kan undervisa noterad plankning av musik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :André Törnfeldt; [2019]
  Nyckelord :Plankning; musik; gehör; undervisning; transkription;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetet handlar om hur författaren skapade en lektionsserie för två gymnasieklasser inom musik i kursen gehörs- och musiklära. Under lektionsserien undervisade författaren om hur man kan planka musik, det vill säga hur man genom gehöret återger olika stämmor ur en låt. LÄS MER

 5. 5. Lyssna & härma. Min väg in i den turkiska-ottomanska musiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Malmström; [2018-07-27]
  Nyckelord :Folkmusik; Världsmusik; Klarinett; Turkisk musik; Ottomansk musik;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen beskriver jag min process kring att lära mig turkisk-ottomansk musik. Mina huvudsakliga metoder i inlärningsprocessen har varit icke-analytisk/analytisk lyssning och plankning. Jag beskriver hur dessa två metoder har kompletterat varandra i min process. LÄS MER