Sökning: "planning process"

Visar resultat 1 - 5 av 3716 uppsatser innehållade orden planning process.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 2. 2. " Optimization of Margins and Plan Robustness for Proton Therapy of Hodgkin’s Lymphoma"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Filip Hörberger; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background: Utilizing proton therapy (PT) for treatment of Hodgkin’s lymphoma (HL) has demonstrated favorable features, particularly a reduced dose to organs at risk (OAR) in comparison with photon radiotherapy. However, there is a coherent complexity with PT including its uncertainties, such as range-uncertainties and set-up variations as protons are highly sensitive to tissue density variations within the beam-path. LÄS MER

 3. 3. Analys av hur planering av butiksbelysning ser ut och hur belysningen i exklusiva klädbutiker skiljer sig mot lågprisklädbutiker

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Silas Ternström; Henrik Gasslander; [2022]
  Nyckelord :Retail lighting;

  Sammanfattning : A store's appearance and atmosphere impacts the customer's experience, feelings andwillingness to buy (Solomon et al. 2013). The lighting in the store has a great impacton the impressions that the customer gets and has the opportunity to convey differentemotions (Schielke & Leudesdorff, 2015). LÄS MER

 4. 4. Probability Based Path Planning of Unmanned Ground Vehicles for Autonomous Surveillance : Through World Decomposition and Modelling of Target Distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Per Liljeström; [2022]
  Nyckelord :Probability based path planning; Unmanned ground vehicles; UGV; Autonomous surveillance; Cell decomposition; Spatial partitioning; Target distribution modeling; Decay function; Last-seen function; Stochastic processes; Markov chain; Markov process; Markov planner;

  Sammanfattning : The interest in autonomous surveillance has increased due to advances in autonomous systems and sensor theory. This thesis is a preliminary study of the cooperation between UGVs and stationary sensors when monitoring a dedicated area. The primary focus is the path planning of a UGV for different initial intrusion alarms. Cell decomposition, i. LÄS MER

 5. 5. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER